Sign in for
Newsletter
Sign in

Blog

Przykładowy news strefy 1
Przykładowy news strefy 1

To jest krótki opis wiadomości dla strefy 1. Zmienisz go w dziale MODERACJA > Aktualności.


Read more
Konkurs #jaisuperstary
Konkurs #jaisuperstary

 

 

Na naszym instagramie @footurista ruszył konkurs, w którym możecie wygrać
aż 2 pary ADIDAS ORIGINALS SUPERSTAR!

 

 

>KLIKNIJ I ZOBACZ WIĘCEJ<

 


Poniżej pełen regulamin dla Uczestników:


REGULAMIN KONKURSU „#JAISUPERSTARY

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem Konkursu „#jaisuperstary” jest firma Erazm Bartosz Rakocy Sadowa 22, 62-002 Suchy Las. Nip:7773124802

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski.

3. Celem Konkursu jest promocja profilu użytkownika footurista w serwisie instagram.com

4. Fundatorem nagród jest firma Erazm Bartosz Rakocy.

5. Okres przyjmowania zgłoszeń: 09/06/2016 - 22/06/2016

6. Wzięcie udziału w Konkursie, możliwe jest po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu konkursu.

7. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem http://www.instagram.com §2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w konkursie „#jaisuperstary” jest nieodpłatne i dobrowolne.
2. W konkursie uczestniczyć mogą pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby w wieku powyżej 13 roku życia za zgodą opiekuna, zamieszkałe na terytorium Polski.
3. Aby wziąć udział w konkursie należy:
3.1. posiadać zweryfikowany profil użytkownika w serwisie instagram.com i obserwować profil @footurista.
3.2. wykonać zadanie konkursowe – dodać komentarz pod obrazkiem konkursowym i opisać w nim kreatywnie, dlaczego Twój SuperStary jest taki super, podaj swój numer buta swój i numer buta Super Starego oraz powiadomić (poprzez @ czyli call) min. 3 znajomych. Podane rozmiary obuwia (EU) muszą się mieścić w przedziale od 36 do 49 1/3.
4. Przesłany podpis obrazka konkursowego będzie podlegać ocenie jury. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści związanych z przemocą ani pornografią, nie może być wulgarne, nie może obrażać żadnej grupy społecznej, wiązać się z dyskryminacją ani ranić niczyich uczuć. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odrzucenia nadesłanych zgłoszeń, zwłaszcza w przypadkach, gdyby naruszały one powyższe zalecenia.
6. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe w wyniku zakłóceń sieci teleinformatycznych, indywidualne ustawienia urządzeń, za pomocą których uczestnik przesyła zadanie konkursowe oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci, za pośrednictwem których są zgłoszenia konkursowe, ponadto nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia techniczne i usterki sprzętu komputerowego, czy oprogramowania.

 

§3. NAGRODY


1. Organizator konkursu przewiduje przyznanie 1 nagrody.
2. Nagrodą jest komplet 2 par butów Adidas Originals Superstar o łącznej wartości 498 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem 00/100) brutto.
3. Do wartości nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości danej nagrody (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagród opisanych w punkcie 2). Zwycięzca konkursu (zdobywca nagrody) zgadza się̨, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę̨ podatku należnego z tytułu wygranej w konkursie.
4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
6. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda. W przypadku zrzeczenia się, nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od organizatora konkursu.
7. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody, wynikające z przyczyn leżących po stronie uczestnika.
8. Wydanie nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.


§4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU


1. Nagroda zostanie przyznana użytkownikowi z najwyższą oceną Jury (komisji konkursowej). Wybór zwycięzcy nastąpi w dniu 23/06/2016
2. Wyniki zostaną ogłoszone w komentarzu do grafiki konkursowej oraz w dedykowanej grafice z wynikami konkursu umieszczonej w serwisie instagram.com na koncie użystkownika @footurista w dniu 23/06/2016. Wyniki zostaną podane w formie nazwy zwycięskiego konta użytkownika serwisu instagram.com, na co uczetnik konkursu wyraża zgodę.
3. Nagroda zostanie przesłana Pocztą Polską lub równoważną formą spedycji na adres podany przez Zwycięzcę Organizatorowi.

 


§5. REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w konkursie uczestnik może składać listownie na adres organizatora konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji.
3. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez organizatora konkursu.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 7 dni o daty ich otrzymania.
5. O wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnik zostanie powiadomiony listownie.
6. Decyzja organizatora odnośnie reklamacji jest ostateczna. Uczestnik ma prawo do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie przepisów obowiązującego prawa.


§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest akceptacja regulaminu.
2. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, wyłączną odpowiedzialność za ich naruszenie ponosi uczestnik konkursu.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują zapisy Kodeksu Cywilnego.

 


POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Organizator konkursu zbiera od uczestników dane jedynie w celu jednoznacznej ich identyfikacji oraz kontaktu na potrzeby konkursu.
2. Organizator nie udostępnia, ani nie wykorzystuje w celach marketingowych danych osobowych przekazywanych przez użytkowników, nie udostępnia ich także jakimkolwiek innym podmiotom.
3. Pomiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych uczestników konkursu jest firma Erazm Bartosz Rakocy Sadowa 22, 62-002 Suchy Las. Nip:7773124802.
4. Warunkiem udziału w konkursie jest akceptacja niniejszej polityki prywatności.

 


Read more
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel